شعار حج سال 97 : حج ، تحول روحی ، اخلاقی ، سبک زندگی دینی ، عزت و کرامت اسلامی
آموزش مناسك عمره مفرده ( ويژه اهل سنت )