اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه همایش مجازی در پیشگاه امام حسین(ع)

 


ضمن تقدیر و تشکر از حضور ستودنی کلیه عزیزان شرکت کننده در مسابقه علمی همایش مجازی اهل سنت در پیشگاه امام حسین(ع) در مورخه 14 مهرماه 99، اسامی برگزیدگان به شرح ذیل اعلام می گردد. برای تقدیم هدایای مسابقه با شما تماس حاصل خواهد شد.


ردیف نام و نام خانوادگی استان شماره تماس
1 فاطمه ملایی پلی هرمزگان 09173687943
2 خلیل رسولی زاده  سیستان وبلوچستان 9155473207
3 نعیمه کریم زائی  سیستان وبلوچستان 9152733207
4 محمدامین دهواری سیستان وبلوچستان 09155473567
5 عبدالوهاب کردانجرکی سیستان وبلوچستان 09159432768
6 مریم نوتی زهی سیستان وبلوچستان 09026648128
7 فاطمه توریانی هرمزگان 9917855226
8 محمد محمودی منبر  آذربایجان غربی  09141801297
9 سید عبدالحمید شهیدی خراسان رضوی 09155315580
10 محمدعیسی رحیمی  خراسان رضوی 09153324191
11 غلامنبی توکلی خراسان رضوی 09151270328
12 گل محمدشاهبازی  خراسان رضوی 09159275317
13 عبدالوهاب تیمورپوررزدابی  خراسان رضوی 9388916081
14 سمیه رحیمی خراسان رضوی 09105021887
15 رضا فتحی  فارس 09173828076
16 محبوبه میرزاده  فارس 09179821269
17 کیوان عثمانی کردستان  09335487239
18 شایسته چارداولی کردستان 09183796706
19 سیده زهرا حسینی کردستان 09188722657
20 سعدالدین دبیری گلستان 09116437573
21 عبداله محمد کوسلی گلستان 09390026120
22 هاجر جرجانی گلستان  09111783688
23 جلال الدین سجادی  گلستان 09118728537
24 حاجی محمد گلستان 09118723120
25 حافظ دبیری گلستان 09331650923
26 عبدالقیوم دبیری گلستان 09117688285
27 فاطمه سعیدی گلستان 09118727305
28 علی سرودی  هرمزگان قشم بخش حرا روستای سلخ 09033601313
29 شهناز مختومی گلستان 09112707497
30 رابعه صالحی هرمزگان 09179034171
31 سامیه سرودی  هرمزگان 09305489800
32 علی نیکخو هرمزگان 09337562254
33 محمد الهامی صلغی  هرمزگان 09173609981
34 محمود نیک بین هرمزگان 09173630245
35 مسعود اسلامی رمکانی هرمزگان 09177695215
36 نفیسه تشیخ هرمزگان 09178636742
37 مبینا محمد درختی  هرمزگان 09916736631
38 سمیه نساج پور هرمزگان 09171683902
39 ایوب نیک بین هرمزگان 09173632689
40 فاطمه علیزاده سورویی هرمزگان 09177676705

 
مطالب مرتبط