جلسات شورای افتاء مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری

جواب به سوالات ارسال شده به مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری

جلسه شورای افتاء مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری


 


جلسات شورای افتاء مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری در روز شنبه 23اردیبهشت یرای جواب به سوالات ارسال شده به مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد.
در این نشست یک روزه به همه سوالات ارسال شده جواب داده شد و در اختیار خادمان فرهنگی حج 1402 قرار گرفت.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران