آموزش مناسک حج تمتع در روز دوم  دوره کارآموزی روحانیون شوافع

روز دوم این دوره آموزش مناسک حج تمتع به صورت کارگاهی با منا، مشعر و عرفات مثالی انجام شد.

آموزش مناسک حج تمتع در روز دوم  دوره کارآموزی خادمان فرهنگی کاروان های اهل سنت (شوافع)


روز دوم این دوره آموزش مناسک حج تمتع به صورت کارگاهی با منا، مشعر و عرفات مثالی انجام شد.


اجرای مناسک عملی حج به صورت کارگاهی با پوشش لباس احرام در فضای باز با نصب چادر در محدوده مثالی عرفات و منا همچنین در مشعر با تدارک سنگریزه برای رمی جمرات  منا، کنار مجتمع فرهنگی، اقامتی و تجاری ارسلان و مشاعر مقدسه برگزار شد.


روز دوم این برنامه کارگاهی مناسک حج به صورت کامل به همراه سوالاتی که مطرح می شود، عملی آموزش داده شد.


 لازم به ذکر است آزمون به صورت کارگاهی درعصر هر روز برگزار می شود و قبول شدگان در کل آزمون های کارگاهی معرفی به اعزام می شوند.


| شناسه مطلب: 118193
شوافع ارسلان مناسکنظرات کاربران