برگزاری نشست سالیانه دبیران مدارس حج کشور

نشست سالیانه دبیران مدارس حج کشور در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ در مدرسه حج احمدیه تربت جام برگزار می شود.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری. قرار است نشست سالیانه دبیران مدارس حج کل کشور در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ در مدرسه حج احمدیه تربت جام برگزار گردد.
طبق رویه سال‌های قبل در این نشست کلیه دبیران محترم مدارس حج گزارش اقدامات و عملکرد خود را ارائه و به مشکلات و موانع اجرای برنامه‌های آموزشی خادمین فرهنگی حج اشاره خواهند نمود، همچنین رسالت‌ها و برنامه‌های مدیریت اهل سنت در زمینه امور آموزشی و ارتقای علمی و مهارتی خادمین فرهنگی و نقش و رسالت‌های مدارس حج توسط مسئولین مربوطه تبیین می‌گردد.


| شناسه مطلب: 119239
حج اهل سنت مدارس حجمطالب مرتبط

نظرات کاربران