مجموعه چندرسانه ای

آموزش مناسک حج (دوزبانه)

فارسی و ترکمنی

مجموعه چندرسانه ای آموزش مناسک حج به صورت دو زبانه فارسی ترکمنی به همت مدیریت اهل سنت و با همکاری اساتید فقه حنفی از منطقه ترکمن صحرا ضبط و آماده سازی گردید و برای اولین بار در موسم حج سال 96  در اختیار زائرین اهل سنت استان گلستان قرار خواهد گرفت.


| شناسه مطلب: 92422نظرات کاربران