فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله هم‌اندیشی علمی فرهیختگان و روحانیون اهل سنت حج 1402

اخلاق شرط صحت حج

اخلاق شرط صحت حج

اخلاق از شروط وجوب یک پله بالاتر و بلکه *شرط وجود* است. بلکه *شرط صحت و قبولی* حج ...